Zoek accommodatie & doe een vrijblijvende aanvraag

Privacy & Cookies

Privacybeleid

De persoon die volgens de wet op de gegevensbescherming verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website is Internet Consulting GmbH in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger Alexandra Costalovara. De gegevens van Internet Consulting GmbH vindt u in het impressum. Wanneer in dit privacybeleid wordt verwezen naar "wij", "ons", "onze" of iets dergelijks, wordt daarmee Internet Consulting GmbH bedoeld.

Algemeen

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (gegevensbeschermingsverklaring in de zin van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en betreffende de intrekking van Richtlijn 95/46/EG - basisverordening gegevensbescherming). Dit privacybeleid informeert u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, de duur van de verwerking, de relevante rechtsgrondslag, de eventuele categorieën ontvangers, uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (de zogenaamde "rechten van de betrokkene") en andere gegevensbeschermingsomstandigheden van de verwerking van uw persoonsgegevens. In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis, met name op basis van uw browserinstellingen, of omdat dit technisch noodzakelijk is. In de volgende paragrafen ziet u in detail welke persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Uw account sluiten

Na het afsluiten van uw account hebben we sommige van uw gegevens nog nodig voor wettelijke verplichtingen, zoals belastingzaken en audits. Bovendien is er een legitiem belang bij verdere verwerking met betrekking tot het opsporen en voorkomen van fraude en het waarborgen van de veiligheid. Gedeelde informatie zoals forumberichten of beoordelingen kunnen openbaar zichtbaar zijn, zelfs nadat u uw account hebt afgesloten. De toeschrijving van deze informatie aan u zal echter worden verwijderd.

Gegevens voor boekingen

Bij het zoeken naar je perfecte accommodatie kunnen we je niet helpen zonder informatie. Om dit te kunnen doen, hebben we de informatie nodig die u verstrekt of die ons wordt gevraagd te verstrekken, zoals uw naam en die van de mensen die met u meereizen, uw e-mailadres en betalingsinformatie. Voor boekingen kunnen we u ook vragen om uw woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en eventuele voorkeuren. In het geval van gezondheidsgerelateerde informatie vragen we u deze telefonisch aan ons door te geven.

Doorgeven van boekingsgegevens

Het doel van het doorgeven van uw gegevens is om uw boeking bij de door u gekozen accommodatie te voltooien en uw informatie door te geven aan de betreffende aanbieder. Waar nodig om de boeking te voltooien, worden uw gegevens gedeeld met personen die ons helpen. Dergelijke ontvangers zijn bijvoorbeeld financiële instellingen, reclamebureaus of zelfs overheidsinstanties. Hun hoofdkantoren bevinden zich altijd binnen de EER of in gegevensbeschermingsveilige derde landen. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet.

Gegevens die we van u ontvangen over anderen

In de regel boekt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor gasten die met u meereizen en van wie u de gegevens bij de boeking opgeeft. Dit is natuurlijk ook het geval als u voor iemand anders boekt. In sommige gevallen kunt u ons platform gebruiken om informatie met anderen te delen (bijv. in verwijzingsprogramma's). Informatie over gegevensverwerking wordt daar apart gegeven. We willen u erop wijzen dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de personen van wie u de persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, hiervoor toestemming hebben gegeven.

Rechtsgrondslag en duur van de verwerking voor boekingen

Het verstrekken van persoonlijke gegevens in het kader van boekingen is noodzakelijk omdat anders de overeengekomen diensten niet kunnen worden geleverd. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is de vervulling van de overeengekomen diensten waarbij de betrokkene partij is of verwerking voor de vervulling van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit. b of lit. c DSGVO). De gegevens worden verwerkt of opgeslagen totdat de bovenstaande doeleinden niet langer van toepassing zijn.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch gegevens verwerken. Het kan hierbij gaan om het IP-adres, de datum en tijd van uw gebruik, hardware, software of browsertype, besturingssysteem van uw computer, taalinstellingen en informatie over kliks en welke pagina's aan u worden weergegeven. Als u onze service gebruikt met uw mobiele apparaat, kunnen we aanvullende informatie verwerken: Type mobiel apparaat en besturingssysteem, apparaatspecifieke instellingen en functies, geografische locatie en andere systeemactiviteit. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeengekomen diensten of de technische noodzaak van de verwerking of onze gerechtvaardigde belangen, namelijk de traceerbaarheid en optimalisatie van onze diensten, waarbij de belangen of fundamentele rechten van de betrokkene niet zwaarder wegen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). In verband met de laatste rechtsgrond heeft de betrokkene een recht van bezwaar in geval van zwaarwegend belang - zie voor meer informatie hieronder over de rechten van de betrokkene. De gegevens worden verwerkt of opgeslagen totdat de bovengenoemde doeleinden niet langer van toepassing zijn.

Verwerkers, ontvangers

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de hulp van verwerkers die ons helpen bij het verlenen van de diensten. Deze omvatten: Web host, e-mail nieuwsbrief bezorgservice. Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het leveren van onze diensten. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners die kenmerkend zijn voor de economie, zoals banken (in het geval van bankoverschrijvingen naar u), belastingadviseurs (als u bent opgenomen in onze boekhouding), dienstverleners op het gebied van verzending (in het geval van verzending naar u), enz. die zelf zijn onderworpen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Contact opnemen via contactformulier / e-mail / fax / post / telefoon

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt voor de afhandeling van het contactverzoek. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bij gebruik van het contactformulier - velden: Naam, adres, e-mail, andere formuliervelden

Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt door de functionaris voor gegevensbescherming ten behoeve van de verwerking van uw vraag op basis van de toestemming die u hebt gegeven door het formulier te verzenden. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken is dat u uw aanvraag niet indient en wij deze niet kunnen verwerken. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Verdere verwerking van contactformuliergegevens

Verdere verwerking van de gegevens, die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, wordt uitgevoerd op dezelfde rechtsgrondslag ten behoeve van direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming is vereist, zoals de geadresseerde verzending per post van reclame, totdat het bezwaar wordt gemaakt. In dit geval worden de gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de mailingdienst. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe reclame - voor meer informatie zie hieronder over de rechten van de betrokkene. In geval van bezwaar worden uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt ten behoeve van directe reclame.

E-mailnieuwsbrief

Door het selectievakje aan te vinken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met als doel u te informeren over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen door middel van een e-mailnieuwsbrief door de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon, totdat u uw toestemming intrekt. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van niet-instemming is dat u geen e-mailnieuwsbrief ontvangt. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door een schriftelijke kennisgeving of door te klikken op de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij een bezoek aan een website kan de website een cookie op de computer van de websitebezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens uit de eerder opgeslagen cookie lezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was. Meer informatie over cookies vindt u op https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie.

De cookie-instellingen wijzigen

De gebruiker kan in de instellingen van de webbrowser bepalen hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies worden toegestaan of geweigerd. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kan worden opgevraagd via de helpfunctie van de betreffende webbrowser. Als het gebruik van cookies wordt beperkt, is het mogelijk dat niet alle functies van deze website meer volledig kunnen worden gebruikt.

Cookies op onze website

Onze website verwerkt de volgende cookies:

 • _ga, herkomst: Google. Google Analytics cookie om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers. Geldig voor 2 jaar.
 • _gat, herkomst: Google. Google Analytics-cookie om het aantal aanvragen te beperken. Geldig voor 1 minuut.
 • _gid, oorspr.: Google. Google Analytics-cookie dat een unieke ID registreert om statistische gegevens te genereren over hoe een gebruiker de website gebruikt. Geldig voor 24 uur.
 • _gaexp, afkomstig: Google. Gebruikt door Google Analytics om een gebruiker op te nemen in een experiment en de vervaldatum van het experiment op te slaan. Geldig voor 90 dagen.
 • ARRAffinity, oorsprong: Microsoft Windows Azure cloud platform. Cookie gebruikt voor load balancing zodat de gebruiker in elke sessie verbinding kan maken met dezelfde server. Geldig tot het einde van de sessie.
 • __RequestVerificationToken, Herkomst: Zuid-Tirol.com. Technisch, -NET-beveiligingscookie die helpt bij het voorkomen van cross-site request forgery-aanvallen. Geldig tot einde van sessie.
 • ASP.NET_SessionId, oorspr.: Microsoft. Platformsessiecookie voor algemene doeleinden van websites die Microsoft .NET-gebaseerde technologie gebruiken; wordt typisch gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie van de server te behouden. Geldig tot het einde van de sessie.
 • cookieconsent_status, oorsprong: Silktide Ltd Cookie Consent by Insites. Cookie gebruikt om de huidige status van de cookietoestemming op te slaan. Geldig voor 1 jaar.
 • fs_uid, oorspr.: FullStory. Cookie gebruikt om websitegebruik bij te houden. Geldig voor 1 jaar.
 • _fbp, Herkomst: Facebook. Cookie gebruikt door Facebook om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Geldig voor 1 dag.

Als er inhoud van derden op de site staat, bijvoorbeeld in de vorm van widgets of iets dergelijks, kunnen deze nog meer cookies gebruiken. In dit geval kunnen het type en het aantal cookies veranderen afhankelijk van de sessie, browser, enz. en vallen daarom buiten onze controle. Neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij voor informatie over het type en het doel van de afzonderlijke cookies. Het gebruik van cookies van derden kan meestal worden voorkomen door de juiste instellingen in de browser te maken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van doorslaggevend legitiem belang (analyse van websitegebruik). Voor dit doel hebben wij een contract met Google afgesloten voor de verwerking van de gegevens in opdracht. Bij het oproepen van onze website wordt via software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens naar de servers van Google verzonden. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en het gebruik van de website door websitegebruikers te analyseren. Deze website maakt gebruik van de functie "IP-anonimisering". Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort en dus geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gedetailleerde informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Analytics uitschakelen

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website over het algemeen voorkomen door "Do Not Track" in te stellen in uw webbrowser. Onze website houdt rekening met het "Do Not Track"-signaal dat uw webbrowser vervolgens naar alle websites stuurt. U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op alle websites in het algemeen voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op deze website ook beheren in het cookie- en privacybericht dat verschijnt wanneer u de pagina voor het eerst opent.

Google Remarketing / Advertenties uitschakelen

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing, een software die wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan gebruikers van onze websites. Google Remarketing gebruikt cookies voor dit doel (zie hierboven). De gegevensverwerking in deze context is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DS-GVO. Deze functie kan door de gebruiker van de websites technisch worden voorkomen door JavaScript en cookies in hun webbrowser te deactiveren. Details over de hiervoor vereiste instellingen zijn te vinden in de productbeschrijvingen of instructies van de verschillende browseraanbieders. Gegevensverwerking door Google kan ook worden voorkomen door de gebruiker een browser add-on te laten gebruiken om Google te deactiveren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Remarketing/Ads is te vinden op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u op de volgende link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Ads op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken: Google Remarketing / Ads deactiveren.

Google Kaarten

Deze website gebruikt Google Maps van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van doorslaggevend legitiem belang (weergave van de locatie van adressen en routebeschrijvingen in interactieve kaarten direct op de website). Voor dit doel hebben we een contract gesloten met Google voor de verwerking van de gegevens in opdracht. Wanneer onze website wordt opgeroepen, wordt via software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens naar de servers van Google verzonden. Google Maps gebruikt ook cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en het gebruik van de website door websitegebruikers te analyseren. Volgens Google gebruikt Google de verzamelde gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gedetailleerde informatie over hoe Google Maps omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Google Maps: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/, evenals in het algemene privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de en in het advertentieprivacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/ads.

Google lettertypen

Deze website maakt gebruik van speciale lettertypen van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van doorslaggevend legitiem belang (optimale presentatie van onze website). Het gebruik van Google Fonts maakt het mogelijk om de door ons gewenste presentatie van de website te presenteren - ongeacht welke lettertypen voor u lokaal beschikbaar zijn. Als de gebruikte lettertypen niet in uw browser worden gevonden wanneer u ze oproept, haalt de browser ze rechtstreeks op van een server van Google om teksten en lettertypen correct weer te geven. Door de verbinding met de servers van Google worden gegevens aan Google doorgegeven. Dit is uw IP-adres en de informatie over welke pagina u op onze website hebt opgeroepen. Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die bedoeld is om naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://fonts.google.com/ en over het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

Google reCAPTCHA

Deze website gebruikt reCAPTCHA van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van dwingende legitieme belangen (bescherming tegen spam, bots, onrechtmatige geautomatiseerde spionage op de website). Met reCAPTCHA kan onderscheid worden gemaakt of de gegevensinvoer in de formulieren op de website door een natuurlijke persoon wordt gedaan of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitegebruiker zodra hij of zij de website oproept. Voor de analyse, die volledig op de achtergrond plaatsvindt, evalueert reCAPTCHA verschillende informatie zoals het IP-adres, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht of muisbewegingen. Hierbij worden het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor reCAPTCHA doorgegeven aan Google. Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die bedoeld is om naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html - over het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube

Deze website gebruikt video's van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, een dochteronderneming van Google, op basis van doorslaggevend legitiem belang (aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen door integratie en presentatie van video-inhoud). De video's kunnen direct op de website worden opgeroepen en zijn geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Op deze manier slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website en worden er geen cookies geladen die gebruikersgedrag registreren. Pas zodra de gebruiker een video start, ontvangt YouTube de informatie dat hij of zij de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als ze zijn ingelogd op hun Google- of YouTube-account, kan hun surfgedrag direct worden toegewezen aan hun profiel. Dit kan worden voorkomen door eerst uit te loggen. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die bedoeld is om naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/t/terms, het privacybeleid van Google voor advertenties op https://policies.google.com/technologies/ads en het algemene privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Andere videoproviders

Deze website bevat ook video's van andere aanbieders. De gegevensbeschermingsverklaringen en informatieopties van de betreffende videoaanbieders en -kanalen zijn hier te vinden:

 • Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS - Privacybeleid: https: //vimeo.com/privacy

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalysedienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") op basis van doorslaggevend legitiem belang (analyse van websitegebruik). Voor dit doel hebben wij een contract met Facebook gesloten voor de verwerking van de gegevens in opdracht. De gegevens worden gedeeltelijk doorgegeven aan de VS. De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van het Privacy Shield. Bij het oproepen van onze website wordt via software een verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht en worden gegevens doorgestuurd naar de servers van Facebook, waarvan sommige zich in de VS bevinden. Facebook Pixel gebruikt ook cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en het gebruik van de website door websitegebruikers te analyseren. Volgens Facebook zal Facebook de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Facebook kan deze informatie ook overdragen aan derden indien daartoe verplicht door de wet, of wanneer deze derden de informatie verwerken namens Facebook. Gedetailleerde informatie over hoe Facebook omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook-pixel uitschakelen

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website over het algemeen voorkomen door "Do Not Track" in te stellen in uw webbrowser. Onze website houdt rekening met het "Do Not Track"-signaal, dat uw webbrowser vervolgens naar alle websites stuurt. U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Facebook Pixel op deze website ook beheren in het cookie- en privacybericht dat verschijnt wanneer u de pagina voor het eerst opent.

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een tool voor webanalyse van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en zijn bezoekers. Hiertoe worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met de webanalysetool Mouseflow worden willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) geregistreerd. Hierdoor ontstaat een log van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De met Mouseflow verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder afzonderlijke toestemming van de betrokkene en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) f) DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij directe klantencommunicatie en bij het vraaggerichte ontwerp van de website.

Mouseflow deactiveren

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van art. 6 (1) f DSGVO op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Hiertoe kunt u een registratie op alle websites die Mouseflow gebruiken globaal deactiveren voor de browser die u op dat moment gebruikt via de volgende link: https://mouseflow.com/opt-out/

Aanwezigheid in sociale media

We hebben social plugins en/of profielen of fanpagina's op social media om te communiceren met gebruikers die daar zijn aangesloten en geregistreerd en om informatie te verstrekken over onze aanbiedingen en diensten. De Amerikaanse providers zijn gecertificeerd onder het zogenaamde Privacy Shield en zijn dus verplicht om te voldoen aan de Europese gegevensbescherming. Wanneer u ons profiel in het betreffende netwerk gebruikt en oproept, zijn de betreffende gegevensbeschermingsinformatie en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk van toepassing. Wij verwerken de gegevens die u ons via deze netwerken toestuurt om met u te communiceren en uw berichten daar te beantwoorden.

De informatie over gegevensbescherming, informatiemogelijkheden en bezwaarmogelijkheden (opt-out) van de respectieve netwerken vindt u telkens hier:

Serverlogbestand

Deze website verwerkt de volgende persoonsgegevens in een serverlogbestand om de technische werking te controleren en de operationele veiligheid van de webserver te verhogen op basis van het doorslaggevende legitieme belang van de controller (technische veiligheidsmaatregelen):

 • Opgevraagde inhoud
 • Tijdstip van het serververzoek
 • Browser type / browser versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • IP-adres
 • Hostnaam

Het IP-adres is geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij verbeteren voortdurend onze administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Tot de gebruikte beveiligingsmaatregelen behoren firewalls en gegevensversleuteling, evenals toegangscontroles op gedeelde informatie. Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, maakt deze website gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Sockets Layer). U kunt deze codering herkennen aan de "https://" en het slotsymbool in de adresregel van de browser. Op deze manier kunnen de gegevens niet door derden worden gelezen. We willen er echter op wijzen dat gegevensoverdracht op het web veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Uw rechten (betrokkene)

U hebt recht op informatie en, onder bepaalde omstandigheden, op correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming of een met u gesloten contract is, hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of in geval van zwaarwegend legitiem belang. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt ten behoeve van direct marketing. Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten in

 • Duitsland: Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Husarenstr. 30, 53117 Bonn, redaktion@bfdi.bund.de
 • Oostenrijk: Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at
 • Italië: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, garante@gpdp.it
 • Zwitserland: Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), Feldeggenweg 1, 3003 Bern.

Koppelingen naar andere websites

Wij linken naar websites van aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn (derden). Als u deze links opent, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende aanbieders van de gelinkte websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het verzamelen en verwerken van gegevens. Wanneer u onze diensten verlaat door op een link te klikken, wordt u er daarom voor zover mogelijk op gewezen dat u naar een andere aanbieder gaat. Als dit niet duidelijk blijkt uit de tekst, wordt de link gemarkeerd met een opmerking zoals "externe link".

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde aan te passen en te wijzigen in overeenstemming met de huidige regelgeving. Als er wijzigingen worden aangebracht, wordt dit aangegeven op ons platform en wordt de laatste wijzigingsdatum van deze gegevensbeschermingsverklaring publiekelijk bijgewerkt.

Status 23.01.2020

Service